Produkty

Životní pojištění

Životní pojištění je obecně produktem, kde se klient může pojistit na různá rizika, to nejznámější a ve většině případů nejpotřebnější je riziko pro případ smrti. Existují dva základní druhy životních pojistek a to životní pojištění rezervotvorné (kapitálové, investiční) a rizikové. Jak už název napovídá – rezervotvorné = tvoří se nějaká finanční rezerva. Pak už je jen třeba rozlišit, jestli prostřednictvím investování, nebo spoření. Nyní se pojďme podívat na ty hlavní typy životního pojištění, jak je snadno identifikovat a udělat si o nich obrázek.
Budeme se bavit o: důchodovém pojištění, kapitálovém životním pojištění, investičním životním pojištění, rizikovém životním pojištění a variabilním životním pojištění

Důchodové pojištění

Nenechte se zmást názvem toho produktu. V podstatě jde o takový malý marketingový tah komerčních pojišťoven na podporu důchodového systému a přípravu na penzi. Důchodové pojištění není nic jiného, než druh životního pojištění, konkrétně kapitálové životní pojištění, se spořící (ne investiční) složkou. Ta má pro klienty naspořit částku na přilepšenou v jejich důchodovém věku, nicméně díky zhodnocování peněz spořením nelze čekat žádné zázraky. Kolikrát se ani nestačí pokrýt náklady pojišťoven a produkt je ztrátový. Klient má možnost se samozřejmě také připojistit (úrazy, nemoci, úmrtí), dokonce se najdou tarify, které nabízí pojištění nákladů na klientův pohřeb a další věci (mně poněkud nesmyslné). Sami posuďte, jak je tento produkt potřebný.

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění je starší typ životního pojištění. Dnes již není tolik v módě, avšak sjednat se dá stále. Produkt kombinuje zhodnocení finančních prostředků a pojištění na různé druhy rizik. Zhodnocení financí probíhá formou spoření (u starých smluv může být výhodné – garantované a to například 4% a i více!), pokud nejsou garantována zmíněná vyšší procenta, je garantován úrok 2,4%, u novějších smluv (od 2012) 1,9%. A to ještě ne vždy do plné výše a garantován pouze ve smyslu nezáporného zisku. V kapitálovém životním pojištění se může klient pojistit opět jak na úrazy, nemoci, tak i na případ úmrtí.

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění lze považovat a označit za jakousi náhradu a modernější formu kapitálového životního pojištění. Hlavním rozdílem je fakt, že zhodnocení financí neprobíhá formou spoření, ale v produktu je již zakomponována investiční složka. Díky ní může klient v investičním životním pojištění dosáhnout znatelně vyšších výdělků, než je tomu u kapitálové životní pojistky, nicméně je třeba zdůraznit fakt, že investiční složkou na sebe přebírá klient riziko případného propadu trhu a tudíž nižšího výnosu. Nemá již garantovanou výhodu nezáporného zisku.

Rizikové životní pojištění

Rizikové životní pojištění je opět typem životního pojištění, avšak oproti výše zmíněným obsahuje jen a pouze krytí rizik, v tomto produktu není možné sjednat spořící, ani investiční složku. Nepleťte si ho pouze s rizikovým pojištěním (dvě slova)) - to neobsahuje pojištění na smrt, ale jakákoliv jiná připojištění.

Variabilní životní pojištění

Variabilní životní pojištění je typ investičního životního pojištění. Variabilní je z toho důvodu, že má klient na výběr, co všechno bude produkt obsahovat. V zásadě jsou tři varianty: 1. mít v produktu jen investiční část, 2. mít v produktu jen pojistné krytí, 3. kombinaci investování a zároveň pojistného krytí. Někdy se tomuto typu životního pojištění říká také univerzální.

Úvěry

Úvěrové produkty, metodika a jejich správa jsou asi to nejsložitější, s čím se může potkat každý klient. Zde více než kde jinde je potřeba být dobře informován o typech úvěrů, o jejich rozdílech, výhodách a obzvláště nevýhodách. Postupně si zde probereme hypoteční úvěry, překlenovací úvěr, spotřebitelský úvěr a úvěr ze stavebního spoření.

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je úvěr určený převážně na bydlení. V drtivé většině případů si lidé berou hypotéky kvůli vlastnímu bydlení, nicméně jsou i hypotéky, které nejsou účelové, a člověk je může použít, na cokoliv chce. Neúčelovým hypotékám se říká americké a zpravidla mají mnohonásobně horší úrokovou sazbu něž klasická účelová hypotéka. Každá hypotéka, ať už účelová či neúčelová musí být zajištěna nějakou nemovitostí. To znamená, že klient, který si chce půjčit peníze od banky formou hypotéky, musí zastavit nějakou nemovitost ve prospěch banky, od které si peníze půjčuje. Bez zástavy nelze hypotéku realizovat.

Překlenovací úvěr

Překlenovací úvěr je jedna z těch složitějších věcí z finančnictví. Jedná se o účelový úvěr ze stavebního spoření, který lze použít pouze na řešení bytových potřeb. Koupě, rekonstrukce a podobně. Občas se můžete setkat s označením meziúvěr. U překlenovacího úvěru je důležité uvědomit si, že už z názvu vyplývá, že je to jen taková přestupná stanice na překlenutí doby, kdy klient splňuje podmínky na dostání řádného úvěru ze stavebního spoření. Z toho důvodu se v podstatě překlenovací úvěr skládá ze dvou produktů – samotný úvěr, kde klient měsíčné splácí úroky a stavební spoření, kde se teoreticky umořuje dluh tím, že tam měsíčně klient posílá peníze a ony se mu v čase spoří. U překlenovacího úvěru není vždy nutné ručit nějakou nemovitostí. Pouze u vyšších částek to je podmínkou.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je typickým neúčelovým úvěrem, který si lidé berou jak na běžícím páse. Jelikož zde banka nezkoumá účel půjčených peněz, klient má volnou ruku, za to si ale velmi hodně připlatí na úrocích. Tato půjčka na cokoliv je takovou pastí, do které když se člověk pustí, ne moc dobře se z ní kvůli vysokým úrokům dostává.

Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření je účelový úvěr určený k řešení bytových potřeb. Ne vždy je nutné dávat do zástavy nemovitost, hodně záleží na výši úvěru. Oproti překlenovacímu úvěru má řádný úvěr ze stavebního spoření menší úrokovou sazbu, o to ale přísnější kritéria pro poskytnutí: klient musí mít stavební spoření aktivní alespoň dva roky, má na něm naspořeno alespoň třicet procent z částky, kterou si chce půjčit a má u dané stavební spořitelny dobré hodnotící číslo. Pokud jednu z těchto tří podmínek klient nesplňuje, nemá na řádný úvěr ze stavebního spoření nárok. Dostane od spořitelny pouze ten překlenovací.

Na důchod

Produkty podpořené a státem určené k nashromáždění a zhodnocení peněz do důchodového věku jsou v zásadě tři. Nikdo netvrdí, že se pro tyto účely nedají použít i produkty jiné, v jiných ale není tak markantní podpora ze strany státu. Časem finanční instituce přicházely s matoucími názvy všemožných produktů, které měly klientům finančně zabezpečit stáří, nicméně to byl povětšinou pouze marketingový tah a hodně lidí naletělo ve snaze mít v důchodu pár peněz na přílepšenou. Vysvětlíme si ony tři typy produktů: doplňkové penzijní spoření, důchodové spoření a penzijní připojištění. Považuji za důležité ještě zmínit, že současná důchodová situace v ČR je natolik tristní, že při vidině bohatého důchodu nespoléhejte jen na tyto produkty. Berte je pouze jako mžnost přilepšení si, nikoliv jako záruku finančního zabezpečení na stáří.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je produkt, který vystřídal svého předchůdce, a to penzijní připojištění. Je určen pro naspoření si (nainvestování si) nějaké finanční rezervy na přilepšenou k důchodu. Má státní podporu ve formě příspěvků a jejich výše se odvíjí od toho, kolik peněz si klient do produktu posílá. Klient si zároveň může zvolit investiční strategii, podle které by se jeho finance měly zhodnocovat. Tento produkt spadá do třetího pilíře důchodového systému.

Důchodové spoření

Důchodové spoření je produktem důchodové reformy zavedené počátkem roku 2013. Jeho princip spočívá v odkládání si části hrubé mzdy a doposud posílaných dávek na sociální pojištění ze mzdy na svůj vlastní účet určený jako finanční polštář do důchodu. Zde neexistují žádné státní příspěvky, klient si opět volí investiční strategii, kterou se budou jeho peníze zhodnocovat. Tento produkt je produktem druhého pilíře důchodového systému.

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění už bohužel sjednávat nelze. Jeho prodej skončil koncem roku 2012. Je to produkt opět určený na přilepšení si v důchodovém věku, funguje velmi podobně, jako jeho nástupce doplňkové penzijní spoření. Také disponuje výhodou státních příspěvků a navíc i garantovaným plusovým zhodnocením. Pokud jej vlastníte, rozhodně ho zbytečně nerušte, znovu už si ho nezaložíte.

Neživotní pojištění

Do neživotního pojištění obecně zahrnujeme pojistné produkty, které se vážou k nějakému majetku, ať už k movité věci či nemovitosti. Také se sem řadí všechny druhy odpovědnostních pojistek. Postupně si vysvětlíme následující produkty: havarijní pojištění, pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti a obytných budov, pojištění občanské odpovědnosti (na blbost), pojištění podnikatelských rizik, pojištění právní odpovědnosti, pojištění zaměstnanecké odpovědnosti, pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti, povinné ručení.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění chrání majetek, vozidlo, klienta. Pokud se s autem něco stane, klient za to od pojišťovny dostává peníze, za které může vozidlo opravit. Není zákonem povinné, jako povinné ručení. Je pouze dobrovolné a zcela na vůli samotného klienta, zda si svoje auto bude chránit, či nikoliv. Havarijní pojištění se vztahuje jak na havárie vozu, tak i na odcizení, živelné pohromy, poškození zvěří či vandalismus. U většiny pojišťoven je možnost tato rizika volně kombinovat.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti pojišťuje vybavení samotné domácnosti klienta, ať už je to nábytek, spotřebiče, elektronika či různé další předměty vyšší i nižší hodnoty. Je zde možné připojistit specifické věci, které jsou něčím ojedinělé až vzácné. U každé pojišťovny je rozsah pojištění maličko odlišný, od požáru přes vytopení až po krádež. Hodně lidí toto pojištění podceňuje, protože neví, co vše lze pojistit a hlavně, že může pojistka obsahovat i různé asistenční služby, které se mohou v případě nouze hodit.

Pojištění nemovitosti a obytných budov

Pojištění nemovitosti se vztahuje na nějakou nemovitost, která je tak pojištěna na základní pojistné nebezpečí, jakým může být požár, pád letadla, výbuch, vichřice, úder blesku a mnohé další. Základ se opět může mírně lišit dle toho, u jaké pojišťovny produkt uzavřeme. Je zde možné pojistit i stavební součásti, různé přilehlé menší stavby jako například garáž, pergolu či bazén.

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti je také známé jako pojistka na blbost. Přijde vhod každému, kdo neúmyslně způsobí nějakou škodu. Například rozbité zboží v obchodě, omylem rozbité okno souseda a podobné nehody. Výhodou je, že pojistka se vztahuje na všechny lidi ve stejné domácnosti (trvalé bydliště). To znamená, že stačí, aby si ji v rodině uzavřel jeden člověk a kryta je celá rodina. Dokonce i s domácími zvířaty.

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik je určeno osobám podnikajícím v jakémkoliv odvětví. Živnostníci, případně firmy si v této pojistce mohou nechat pojistit svůj vlastní majetek k podnikání určený a také i odpovědnost z výkonu podnikatelské činnosti. Ta slouží k náhradě škod klientů, které by nechtěně firma či živnostník výkonem podnikání poškodili. Příkladem může být třeba malíř, který svou neopatrností rozbije u klienta v domácnosti nějaké nádobí, stěhovák upustí almaru a podobně.

Pojištění právní odpovědnosti

Pojištění právní odpovědnosti je pojistka určená pro případ právních problému ať už ze soukromého, či podnikatelského práva. Záleží na variantě a typu balíčku, v jakém se klient nechá pojistit. Jde o možnosti právní pomoci a ochrany v případě, kdy je potřeba – když na nás chce někdo podat žalobu, když my chceme na někoho podat žalobu a spousta dalších věcí práva se týkajících.

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti

Pojištění zaměstnanecké odpovědnosti je určeno všem zaměstnaným lidem. Pokud by v práci způsobili svému zaměstnavateli nějakou finanční škodu, zaměstnavatel po nich může požadovat tuto škodu uhradit z vlastních peněz. Může tak však vyžadovat pouze do výše čtyř a půl násobku hrubé mzdy. Proto by tedy každý zaměstnanec měl mít tuto pojistku zařízenou, aby i v případě náhody nemusel peníze platit on sám, ale zaplatila za něj podobné průšvihy v práci pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti je méně známé u klientů, nicméně taky má svůj význam. Tato pojistka se vyplatí v případě škody, kterou způsobí naše nemovitost bez našeho úmyslného přičinění se. Příkladem může být pád rampouchů na sousedovo auto, pád stromu a poškození věcí souseda, padající střešní taška a tak dále. Zkrátka finančně kryje škodu způsobenou naší nemovitostí.

Pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti

Pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti je velmi obdobné, jako z držby nemovitosti. Opět se zde pojišťuje na škodu, kterou můžeme způsobit někomu jinému tím, že vlastníme nějakou domácnost. Příklad je například vytopení bytu souseda tím, že nám v domácnosti prasklo potrubí. Toto pojištění, případně občanská odpovědnost se rozhodně vyplatí všem, kdo bydlí v bytech a mohou tak někomu neúmyslně způsobit trable nějakými potížemi v domácnosti.

Povinné ručení

Povinné ručení je ze zákona povinné pro všechna motorová vozidla, která jsou přihlášena do provozu. Jedná se o odpovědnostní pojistku, ze které se případně vyplácí peníze člověku, kterého vlastním autem poškodíme. Pokud tedy někoho nabouráme, z povinného ručení, které na auto máme uzavřené, se poškozenému člověku vyplatí peníze. Povinné ručení nechrání náš vlastní majetek, ale ten cizí. U některých pojišťoven je možné si k povinnému ručení sjednat ještě například pojištění střetu se zvěří a podobné doplňky.

Ostatní produkty

Do ostatních produktů jednoduše zahrnujeme to, co se svou podstatou nezařadilo do ostatních kategorií. Jedná se zejména o spořicí, investiční a bankovní produkty, na kterých se v České republice drží velká většina peněz klientů finančních domů. Budeme se bavit o běžném bankovním účtu, investicích do podílových fondů, spořícím účtu a stavebním spoření.

Běžný účet

Běžný účet asi netřeba moc popisovat, jedná se o bankovní produkt sloužící jako velmi likvidní prostor pro odkládání peněz za účelem dalšího a především rychlého využití. I na tomto produktu najdete nějaké kladné zhodnocení, nicméně je tak malé, že je až zanedbatelné.

Investice do podílových fondů

Investice do podílových fondů jsou v dnešní době oblíbeným instrumentem ke zhodnocování peněz a tvorbě finanční rezervy. Jedná se vlastně o nákup částí cenných papírů a jejich následný odprodej při výběru peněz. Sice zde není garantováno žádné jisté zhodnocení, ale pokud se dodrží všechny předpoklady ziskové strategie investování, je velice pravděpodobné, že výnos bude v kladných číslech. Potenciál výnosu je zde mnohem vyšší než u jakéhokoliv jiného produktu.

Spořicí účet

Spořicí účet je produktem bank, slouží jako odkladiště přebytečných peněz a nabízí klientům vyšší zhodnocení než účet běžný. I tak není zhodnocení nikterak slavné a nelze od tohoto produktu očekávat vysoké zisky. Je to spíše další velmi rychle dostupný finanční polštář.

Stavební spoření

Stavební spoření je produktem stavebních spořitelen, primárně je určeno ke spoření peněz a využívá podpory státu ve formě příspěvků pro každého klienta, který si do tohoto produktu posílá peníze. V historii zaznamenalo velkou řadu legislativních úprav a bohužel je dnes již velmi znevýhodněno. Krom spoření také svým majitelům nabízí možnost účelové půjčky na bydlení ve formě klasického úvěru ze stavebního spoření, nebo úvěru překlenovacího.